RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling - Meetresultaten 1999

Dutch National Precipitation Chemistry Network. Monitoring results for 1999

Publiekssamenvatting

In 1999 zijn metingen uitgevoerd van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op vier wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Op 15 stations werden monsters verzameld voor analyse op hoofdcomponenten en op anaorganische microcomponenten (zware metalen). In de monsters van de hoofdcomponenten werden de concentraties van vrij zuur (hydronium/waterstofcarbonaat), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat en fosfaat bepaald. Voorts werden van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, lood, nikkel, ijzer, vanadium en zink. Daarnaast werden op een station aparte monsters verzameld voor analyse op het bestrijdingsmiddel lindaan (y-HCH) en kwik.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling - Meetresultaten 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu