RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Attainment of EU NO2 standards in the Netherlands

Realisering EU-NO2-normen in Nederland

Publiekssamenvatting

De jaargemiddelde EU-NO2-norm zal, volgens het EC scenario van het CPB, nog overschreden worden in 2010 bij gemiddelde meteorologie. Overschrijding vindt voornamelijk plaats bij woningen langs snelwegen in stedelijk gebied. Om te voldoen aan de grenswaarde zal mogelijk lokaal voor miljarden euro aan maatregelen (sloop huizen, tunnels, luifels) genomen moeten worden. Ook bij uitvoering van NMP4 en het BOR (Bereikbaarheids Offensief Randstad) verkeersbeleid wordt de norm nog overschreden in 2010. Wel daalt het aantal overschrijdingen fors (factor 15). Om aan de grenswaarde te voldoen dalen de kosten van mogelijke lokale maatregelen van enkele miljarden euro tot enkele tientallen miljoenen euro. Pas als er na de uitvoering van NMP4 in 2010 in Europees verband maximaal emissiereductie- en verkeersbeleid wordt ingezet dan vindt er in en na 2015 geen overschrijding bij woningen meer plaats onder gemiddelde meteorologische omstandigheden.
 

Home / Documenten en publicaties / Attainment of EU NO2 standards in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu