RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1997. Deel 3. Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel, Regio 9 Noord-Nederland

National Air Quality Monitoring Network. 1997 results. Part 3. Region 6 Utrecht and Flevoland, Region 7 Gelderland, Region 8 Overijssel, Region 9 Noord-Nederland

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1997, de zomer van 1997, de winter van 1996-1997 en de periode van 1 april 1996 t/m 31 maart 1997 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1997. Deel 3. Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel, Regio 9 Noord-Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu