RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van Waren, 2002

Registration of foodborne infections and intoxications examined by Municipal Health Services and Food Inspection Services, 2002

Publiekssamenvatting

In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van geregistreerde voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2002. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren en op wettelijk verplichte meldingen van ziektegevallen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij de vijf Keuringsdiensten van Waren werden in 2002 349 explosies en 236 enkele gevallen gemeld, in totaal (585) een groter aantal dan in 1999-2001 (460-516). Echter, door de relatief kleinere omvang van de explosies was het totaal aantal betrokken ziektegevallen in 2002 (1784) vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden 122 meldingen gedaan: 81 meldingen van explosies (2 of meer gerelateerde ziektegevallen), 53 pati6nten met een verzorgend of verplegend beroep of werkzaam in de levensmiddelensector (waarvan 17 ook betrokken bij een explosie) en 5 met onbekend criterium voor melding. Het aantal gemelde explosies was in 2002 lager dan in 2001 (101), maar vergelijkbaar met de circa 70-80 explosies gemeld in 1999 en 2000. Het totaal aantal betrokken ziektegevallen in 2002 was 1016, gemiddeld ruim 13 zieken per explosie. Bij de Keuringsdienst van Waren werd een mogelijke oorzaak gevonden bij 14% van de meldingen. Bacillus cereus (3,4%) werd daarbij het meest frequent gezien, gevolgd door Salmonella (1,5%). Echter, bij de incidenten waar een restant van het verdachte voedsel beschikbaar was voor onderzoek (bij 27,5% van het totaal), werd vaker een oorzaak gevonden, namelijk bij 52%. Bij de Inspectie Gezondheidszorg werd voor 78% van de explosies met aanvullende informatie een verwekker aangegeven. Salmonella was de meest gevonden verwekker (43%), gevolgd door Campylobacter (20%) en Norovirus (12%). Voor zowel Campylobacter als norovirus is het relatieve belang als verwekker bij voedsel-gerelateerde explosies sinds 2000 toegenomen. Indien pati6ntendiagnostiek voor norovirus breder beschikbaar komt in de Nederlandse laboratoria en recent ontwikkelde detectiemethoden voor norovirus voor bepaalde voedselproducten toegepast gaan worden, zal het relative belang van norovirus als verwekker in de komende jaren vermoedelijk nog sterker zichtbaar worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van Waren, 2002

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu