RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Test ter bepaling van de effectiviteit van reiniging van flexibele endoscopen

Publiekssamenvatting

Uit IGZ-inspectiebezoeken in 1998/1999 in Nederlandse Ziekenhuizen kwam naar voren dat in onvoldoende mate aandacht werd besteed aan de validatie van het reinigings- en desinfectieproces van flexibele endoscopen. Door de ziekenhuizen werd aangegeven dat validatie van de reiniging een moeilijk punt is vanwege het ontbreken van een standaard testmethode. Dit laatste was een reden om het RIVM de opdracht te geven tot ontwikkeling van een testmethode voor reiniging van flexibele endoscopen. Er is gekozen voor een testmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een surrogaatendoscoop welke het kanaalsysteem en de daaraan verbonden ventielcilinders van een flexibele endoscoop nabootst. Na uitvoerige validatie van de belangrijkste parameters (type testbevuiling, droogtijd, droogtemperatuur) in het laboratorium is de test uitgevoerd in 17 verschillende ziekenhuizen om de praktische toepasbaarheid te evalueren. De methode met de bevuilde surrogaatendoscopen bleek in de praktijk goed hanteerbaar en was in staat om onderscheid tussen reinigingsprocedures (wel of niet ragen, koud of warm reinigen) aan te tonen. De surrogaatendoscoop geeft fabrikanten en gebruikers een methode waarmee het resultaat van de reinigingsprocedure bij ontwikkeling en installatie van de wasmachine geoptimaliseerd kan worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Test ter bepaling van de effectiviteit van reiniging van flexibele endoscopen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu