RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bepalingsmethode voor aldehyde-residuen in flexibele endoscopen

Method for the determination of aldehyde residues on flexible endoscopes

Publiekssamenvatting

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een methode ontwikkeld voor de extractie van formaldehyde en glutaaraldehyde residuen op flexibele endoscopen en de daarbij behorende analyse van deze extractiemonsters. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheden aldehyde residuen op endoscopen uit de dagelijkse praktijk is de methode toegepast op 38 gastroscopen uit 13 ziekenhuizen. De extractie van het distale uiteinde van endoscopen werd met water uitgevoerd bij 40 graden C in een glazen buis met een verwarmingsmantel. Voor de analyse reageerden de aldehyden met het reagent DNPH. De ontstane verbindingen konden worden gescheiden en gedetecteerd met HPLC-technieken. De ontwikkelde methode is gevoelig genoeg om de aanwezige hoeveelheden aldehyden op het distale einde van endoscopen te detecteren en kwantificeren. De maximaal gedetecteerde hoeveelheden formaldehyde en glutaaraldehyde op een gastroscoop bedroegen respectievelijk 11,0 plus of min 4,4 ug en 68,0 plus of min 27,2 ug. Er waren significante verschillen tussen de hoeveelheden residueel formaldehyde en glutaaraldehyde op endoscopen in de bezochte ziekenhuizen. Bovendien was er een significant verschil tussen de hoeveelheden residueel formaldehyde op endoscopen die met verschillende desinfectantia waren gedesinfecteerd. De ontwikkelde methode kan worden gebruikt voor de procesontwikkeling van endoscopendesinfectoren, wanneer er twijfel is over de staat van een endoscoop en om de hoeveelheden aldehyden te vergelijken wanneer verschillende desinfectantia worden gebruikt.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Bepalingsmethode voor aldehyde-residuen in flexibele endoscopen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu