RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten meetprogramma drinkwater 2001: screening elementen in drinkwater en drinkwaterbronnen

-

Publiekssamenvatting

In 2001 werd door het RIVM een meetprogramma uitgevoerd, dat de naam 'screening elementen' draagt. Bij alle Nederlandse pompstations werd een ruwwater- en een reinwatermonster op de aanwezigheid van 56 elementen geanalyseerd. Het doel was eventuele 'verrassende concentraties' te detecteren.De gemeten concentraties zijn voor de meeste elementen in zowel ruw- als reinwater laag. Voor een paar elementen werd, bij enkele pompstations, de in het waterleidingbesluit (WLB) gestelde norm overschreden. Dit was het geval bij mangaan, nikkel, lood en chloor/chloride. De andere 'normen' (WHO, EPA) werden niet overschreden. Ook de, in 1993 door het RIVM opgestelde, Indicatieve Toelaatbare Concentraties (ITC) werden niet overschreden (deze werden opgesteld in het kader van onderzoek naar bijzondere elementen zoals lanthanide-elementen en actanide-elementen). Een opvallend fenomeen is dat in 80% van de reinwatermonsters een hogere concentratie koper aanwezig was dan in de ruwwatermonsters. Dit bleek verklaarbaar door gebruik van verschillende leidingmateriaal voor ruw- en reinwater tappunten. De gebruikte analysemethode geeft op eenvoudige en snelle wijze een overzicht van een groot aantal elementen. De gevonden concentraties geven vooralsnog geen aanleiding tot nader onderzoek.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten meetprogramma drinkwater 2001: screening elementen in drinkwater en drinkwaterbronnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu