RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Validatie van de analyse van monsters rundvlees, varkensvlees, kalkoenvlees en kweekvis op een aantal steroiden

Validation of the analysis of bovine, porcine and turkey meat and fish for a number of steroids

Publiekssamenvatting

Het rapport beschrijft de validatie van een analysemethode voor monsters vlees, geschikt voor humane consumptie, op de aanwezigheid van een aantal groeibevorderende stoffen (steroiden). De validatie is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van de Europese Commissie en toont aan dat de methode geschikt is voor het aantonen en bevestigen van zeer lage gehalten van deze stoffen. De methode kan worden toegepast ten behoeve van de controle van (import)vlees en het vaststellen van de daadwerkelijke belasting van de consument met hormonaal actieve stoffen.
 

Home / Documenten en publicaties / Validatie van de analyse van monsters rundvlees, varkensvlees, kalkoenvlees en kweekvis op een aantal steroiden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu