RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2002. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Acute intoxications in humans and animals. Annual report 2002. National Poisons Information Centre

Publiekssamenvatting

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstrekt 24 uur per dag telefonische informatie over mogelijke acute vergiftigingen aan artsen, dierenartsen, apothekers en overheidsinstanties als GG&GD, brandweer en politie. In 2002 nam het totale aantal informatieverzoeken aan het NVIC wederom toe, naar bijna 32.000. Deze informatieverzoeken betreffen o.a. blootstelling aan geneesmiddelen, huishoudmiddelen, voedsel, dranken, drugs, planten, paddestoelen, dieren, bestrijdingsmiddelen, industrieproducten en cosmetica. Naast de informatieverstrekking, heeft het NVIC een signalerende functie voor ontwikkelingen ten aanzien van acute vergiftigingen. Een opvallend voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling, die het NVIC in 2002 signaleerde, was een verontrustende toename van het aantal ernstige intoxicaties na blootstelling aan waterafstotend makende middelen. Na overleg met de Voedsel en Warenautoriteit/Keuringsdienst van Waren is een publiekswaarschuwing in kranten geplaatst en zijn de betreffende middelen van de markt gehaald. Het NVIC heeft verder in 2002 een aantal middelen nauwgezet gevolgd, waaronder drugs als gammahydroxyboterzuur (GHB), XTC en efedra bevattende middelen, fluorescerende staafjes (gedragen in de partyscene), methylfenidaat (RitalinP) en zelfzorgmedicatie. Het NVIC had in 2002 bij verschillende calamiteiten een adviserende rol, waaronder een incident met een lekkende treinwagon op station Amersfoort en een brand met dichte rookontwikkeling op een vissersschip in Vlaardingen. Dit rapport geeft een overzicht van de informatieverstrekking over acute vergiftigingen bij mensen en dieren, alsmede bij calamiteiten, in 2002 en gaat verder in op opvallende ontwikkelingen.
 

Home / Documenten en publicaties / Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2002. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu