RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002

Evaluation of the Public Health Status and Forecast 2002

Publiekssamenvatting

In november 2002 heeft het RIVM de derde Volksgezondheid Toekomst Verkenning gepresenteerd, onder de titel 'VTV-2002, Gezondheid op koers?'. Met het verschijnen van dit samenvattend rapport is de derde VTV-cyclus afgerond. Behalve het rapport 'Gezondheid op koers?' is in deze cyclus ook een aantal themarapporten verschenen en zijn twee websites ontwikkeld, de Nationale Atlas Volksgezondheid en het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Net als bij de VTV-1993 en de VTV-1997 is ook nu weer een evaluatie uitgevoerd, gezamenlijk door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM en de Directie Preventie en Openbare Gezondheidszorg van het ministerie van VWS. De evaluatie betreft alle bovengenoemde producten en is zowel een product- als een procesevaluatie. De evaluatie is in de eerste plaats bedoeld om inzicht te krijgen in de waarde van de verschillende onderdelen van de VTV-2002 voor de belanghebbenden. Daarnaast is de evaluatie gericht op het identificeren van punten waar verbetering gewenst is. Op basis hiervan zijn adviezen en aandachtspunten geformuleerd die gebruikt kunnen worden voor de opzet van de VTV-2006.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu