RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands. Results in 2002

Monitoring van radioactiviteit in het milieu in Nederland. Resultaten in 2002

Publiekssamenvatting

In het kader van het Euratom Verdrag van 1957 is de Nederlandse overheid verplicht om radioactiviteit te meten in het milieu. Dit rapport presenteert de resultaten van radioactiviteitsmetingen in het Nederlandse milieu in 2002 uitgevoerd door RIVM, RIZA, RIKZ en Keuringsdienst van Waren. De metingen zijn uitgevoerd in luchtstof, depositie, oppervlaktewater, zeewater, drinkwater en voedsel (honing, melkpoeder, wild, gevogelte, bosbes en cantharel). Sinds 1998 zijn er geen metingen verricht aan melk. Omgevingsdosisequivalenttempi werden verkregen van het Nationale Meetnet Radioactiviteit. In twee gevallen zijn er in 2002 ongebruikelijke niveaus van radioactiviteit gevonden in het Nederlandse milieu. De activiteitsconcentratie van 210Pb in luchtstof gedurende week 45 (3000 plus minus 300 microBq5m-3) is de hoogste concentratie sinds 1991. Sinds 1998 is de gedeponeerde 7Be-activiteit niet meer zo hoog geweest als die van week 43 (158 plus minus 19 Bq5m-2). Daarnaast overschreed de 3H-activiteit in de Maas de streefwaarde (10 Bq5L-1) in tien van de dertien monsters genomen in 2002. Het jaargemiddelde (15 Bq5L-1) ligt in het bereik van voorgaande jaren. Vergeleken met de aanbevelingen van de Europese Unie blijkt dat het Nederlandse meetprogramma op een aantal punten tekortschiet, met name voor wat betreft controle van drinkwater, melk en overige voedingsmiddelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands. Results in 2002

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu