RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sportzorg op de kaart

Sports care on the map

Publiekssamenvatting

Sportzorg op de kaart is een regionale verkenning van vraag naar en gebruik van sportzorg. Sportzorg is zorg die specifiek gericht is op behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende en bewegende populatie. De sportzorgaanbieder, zoals een sportarts of een sportfysiotherapeut, kan door zijn specifieke kennis een belangrijke rol spelen voor mensen met een blessure. We richten ons met name op de curatieve aspecten van de sportzorg. Met behulp van sportparticipatiegegevens van 15 grote sporten geven we een beeld van het regionaal spreidingspatroon van sporten en daarmee van de verwachte vraag naar sportzorg die daaruit voortvloeit.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Sportzorg op de kaart

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu