RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inschatting effecten van gezondheidsbeleid gericht op bewegen. Scenario analyses in de totale bevolking

Estimating the effects of the health policy on physical activity. Scenario analyses for the whole population

Publiekssamenvatting

Het kabinet wil een gezonde leefstijl bevorderen en daarbij hoort het stimuleren van bewegen. Tijdens de aanloop naar de kabinetsnota 'Langer gezond leven' was sprake van een beleidsdoel om het aantal zeer inactieve Nederlanders te verlagen met 4 procentpunt en het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt te verhogen met 10 procentpunt. Dit betekent dat ruim 1.800.000 mensen meer moeten gaan bewegen. Dit beleidsdoel staat in de eerdere nota 'Sport, bewegen en gezondheid' uit 2001. Het ministerie van VWS verzocht het RIVM om de effecten op de gezondheid te schatten wanneer dit beleidsdoel inderdaad gehaald zou worden. Het beleidsdoel is hiertoe vertaald naar een toekomstscenario, oftewel het doelscenario, waarvan de effecten worden geschat met een wiskundig model. In vergelijking met de situatie waarbij het beweeggedrag van de Nederlanders gelijk blijft, zal bij het doelscenario de totale sterfte 2,3% lager zijn in 2014, en het aantal mensen met een myocard infarct, beroerte, diabetes mellitus type II en colonkanker is dan gedaald met 1,0 tot 2,4%. De effecten zijn nog groter na 20 jaar en blijven tenminste 30 jaar bestaan. In totaal zullen gedurende 20 jaar ruim 48.000 mensen minder overlijden (1,6%), en worden ongeveer 30.000 myocard infarcten (3,0%), 28.000 beroertes (3,5%), 27.000 gevallen van diabetes mellitus type 2 (2,5%) en 4000 gevallen van colon kanker (3,0%) voorkomen in het doelscenario, vergeleken met de situatie dat het beweeggedrag gelijk blijft. Van het aantal beroertes wordt 5% voorkomen voor de leeftijd van 50 jaar en bij diabetes mellitus type II is dat 20%. Bij het modelleren wordt de werkelijkheid vereenvoudigd en deze resultaten geven een indicatie van de omvang van de effecten. De conclusie is dat het bereiken van dit beleidsdoel veel gezondheidswinst zal opleveren. Of zo'n beleidsdoel ook realistisch is wordt verder onderzocht.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Inschatting effecten van gezondheidsbeleid gericht op bewegen. Scenario analyses in de totale bevolking

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu