RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The prevalance of Echinococcus multilocularis in foxes in Limburg 2002-2003

Het voorkomen van Echinococcus multilocularis bij vossen in Limburg 2002-2003

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek uitgevoerd tussen januari 2002 en maart 2003 naar het voorkomen (prevalentie) van Echinococcus multilocularis bij vossen in Zuid Limburg. Deze parasiet is de oorzaak van een ernstige fatale leveraandoening bij de mens, alveolaire echinococcose. In een eerdere studie uitgevoerd tussen 1996 en 1998 is deze parasiet voor het eerst vastgesteld in Zuid-Limburg. Dit blijkt het meest westelijke verspreidingsgebied van E. multilocularis, die steeds vaker aangetroffen wordt buiten het historisch bekende endemische gebied in Centraal Europa. Het bepalen van de prevalentie is van groot belang om een eventuele verdere verspreiding in de toekomst te kunnen vaststellen. De prevalentie werd bepaald aan de hand van 196 onderzochte vossen en bleek 12,6% (95% betrouwbaarheidsinterval: 7,6-16,8%) te zijn. Deze resultaten bevestigen de eerdere bevindingen over het voorkomen van deze parasiet in Nederland, waarbij een opvallende bevinding in dit onderzoek is dat de parasiet nu ook in de noordelijke grens van het onderzoeksgebied is gevonden. Analyse van de geografische verspreiding laat een afname van de prevalentie in noordelijke richting zien. Daarnaast zijn in dit onderzoek meer parasieten per vos aangetroffen. Dit alles kan wijzen op een toenemende verspreiding van de parasiet in Limburg.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The prevalance of Echinococcus multilocularis in foxes in Limburg 2002-2003

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu