RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

TRIADE. Instrumentarium voor geintegreerde ecotoxicologische beoordeling van bodemverontreinigingen

Publiekssamenvatting

De Triade-methodiek integreert toxicologie, bodemchemie en ecologie en doet daaarmee recht aan de complexiteit van de ecologische risicobeoordeling. Het houdt rekening met de locatiespecifieke omstandigheden inclusief het bodemgebruik. De Triade kan in principe op elk bodemtype en bij ieder type verontreiniging worden toegepast. Kan worden toegepast bij het beoordelen van verontreinigingen in de bovengrond maar ook in de (diepe) ondergrond.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / TRIADE. Instrumentarium voor geintegreerde ecotoxicologische beoordeling van bodemverontreinigingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu