RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteit en Toekomst. Verkenning van duurzaamheid

Quality and the future. Sustainability outlook

Publiekssamenvatting

Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de verdeling ervan over de wereld en van wetenschappelijke inzichten in het functioneren van het maatschappelijk en het natuurlijk systeem.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Kwaliteit en Toekomst. Verkenning van duurzaamheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu