RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Performance Luchtverkeersleiding Schiphol - Beoordeling van het Raamwerk voor de afweging van Veiligheid, Efficiency en Milieu

Performance of Air Traffic Control the Netherlands - Assessment of the Framework for weighing up Safety, Efficiency and the Environment

Publiekssamenvatting

De methodiek die LVNL gebruikt voor de afweging van veiligheid, efficiency en milieu bij veranderingen in het luchtverkeersleidingssysteem, is goed en het behoort internationaal gezien tot de 'state of the art'. De ontwikkeling en toepassing van dit zogenaamde VEM Raamwerk is een grote en belangrijke stap voorwaarts in de besluitvorming rond die veranderingen. Voorheen vond deze besluitvorming vooral plaats op basis van kwalitatieve redeneringen. Nu is kwantitatieve onderbouwing en afweging mogelijk. Er zijn in het Raamwerk nog wel enkele verbeterpunten aangegeven, maar dit zijn normale punten in de ontwikkeling van een dergelijke methodiek. Het aanbrengen van deze verbeterpunten leidt waarschijnlijk niet tot grotere veiligheid, maar wel tot een scherpere afweging met mogelijke winst op efficiency en milieu. Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven Schiphol is verbetering van het Raamwerk daarom urgent.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Performance Luchtverkeersleiding Schiphol - Beoordeling van het Raamwerk voor de afweging van Veiligheid, Efficiency en Milieu

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu