RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidseffectschatting. Integraal gezondheidsbeleid: theorie en toepassing

Health Impact Assessment. Intersectoral health policy: theory and practice

Publiekssamenvatting

Beleid op ander gebied dan de volksgezondheid heeft vaak veel invloed op de gezondheid van burgers. Zo heeft de verplichtstelling van de autogordel geleid tot een afname van het aantal ongevallen met ernstig letsel. De inrichting van woonomgevingen heeft invloed op lichaamsbeweging door de mogelijkheden om te lopen of fietsen. Gezondheidseffectschatting is een methode om dergelijke gezondheidseffecten van ander beleid te onderzoeken. Het doel is om gunstige effecten te versterken en ongunstige effecten te voorkomen. Het betreft een instrument voor integraal gezondheidsbeleid; dat is beleid waarbij de gezondheidssector met andere sectoren samenwerkt om de gezondheid van burgers te bevorderen. Deze publicatie beschrijft de werkwijze van een gezondheidseffectschatting. De theoretische beschrijving wordt geillustreerd met concrete voorbeelden uit de praktijk. In de bijlagen vindt de lezer checklists om een gezondheidseffectschatting uit te voeren.
 

Home / Documenten en publicaties / Gezondheidseffectschatting. Integraal gezondheidsbeleid: theorie en toepassing

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu