RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Selection and evaluation of exposure-effect-relationships for health impact assessment in the field of noise and health

Selectie en evaluatie van blootstelling-effect relaties voor gezondheidseffectschattingen op het gebied van geluid en gezondheid

Publiekssamenvatting

In dit achtergrondrapport wordt de laatste stand van zaken weergegeven met betrekking tot blootstelling-effect relaties op het gebied van geluid en gezondheid en hun toepasbaarheid voor de inschatting van de effecten van geluid in Nederland. Voor een aantal relevante gezondheidseffecten worden de beschikbare blootstelling-effect relaties besproken. Aan de hand van een aantal case-studies wordt de bruikbaarheid van de verschillende relaties voor gezondheidseffectschatting (GES) geanalyseerd. Alleen relaties die de invloed van geluid op effecten beschrijven waarvoor bewijs was en die zijn afgeleid door middel van een meta-analyse of gepoolde analyse worden uiteindelijk bruikbaar bevonden. Het resultaat is een set van relaties en aanbevelingen die ingezet kunnen worden voor de inschatting van de effecten van geluid in Nederland. Niet alleen in termen van risico's, maar ook in termen van aantallen getroffenen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Selection and evaluation of exposure-effect-relationships for health impact assessment in the field of noise and health

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu