RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands - Results in 2004

Monitoring van radioactiviteit in het milieu in Nederland - Resultaten in 2004

Publiekssamenvatting

Radioactiviteitsmetingen aan milieu- en voedselmonsters lieten voor 2004 hetzelfde beeld zien als in voorgaande jaren. Het Euratom Verdrag uit 1957 verplicht Nederland om de radioactiviteit in het milieu te meten. In 2000 is deze meetverplichting in een nieuwe Europese aanbeveling aangescherpt. Er dient nu gemeten te worden aan luchtstof, neerslag, oppervlaktewater, zeewater, drinkwater en voedsel. In vergelijking met de aanbevelingen uit 2000 schiet het Nederlandse meetprogramma op een aantal punten tekort. Er worden geen metingen verricht aan melk en aan een representatief voedselpakket.
 

Home / Documenten en publicaties / Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands - Results in 2004

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu