RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cleaning Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer

Factsheet Reinigingsmiddelen. T.b.v. de schatting van de risico's voor de consument

Publiekssamenvatting

Een snelle, transparante en gestandaardiseerde blootstellingsschatting van reinigingsmiddelen is dankzij een nieuwe factsheet voor het computerprogramma ConsExpo nu mogelijk. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet reinigingsmiddelen, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit reinigingsmiddelen te berekenen. De verschillende typen reinigingsmiddelen zijn verdeeld in 36 categorien, bijvoorbeeld wasmiddelen, afwasmiddelen, schuurmiddelen en toiletreinigers. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet reinigingsmiddelen zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verf, cosmetica en desinfectantia.
 

Home / Documenten en publicaties / Cleaning Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu