RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Disinfectant Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer

Factsheet desinfectiemiddelen

Publiekssamenvatting

Een snelle, transparante en gestandaardiseerde blootstellingsschatting van desinfectantia is dankzij een nieuwe factsheet voor het computerprogramma ConsExpo nu mogelijk. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele producttypen en voor een groot aantal blootstellingsscenario's worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet desinfectiemiddelen, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit desinfectantia te berekenen. De verschillende typen desinfectantia zijn verdeeld in 9 categorieen, bijvoorbeeld algenreinigers, desinfectiemiddelen voor zwembaden, desinfectantia om dierverblijven te behandelen en desinfectiemiddelen voor drinkwater. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt zijn om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet desinfectiemiddelen zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verf, cosmetica en reinigingsmiddelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Disinfectant Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu