RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

General fact sheet - Limiting conditions and reliability, ventilation, room size, body surface area. Updated version for ConsExpo 4

Factsheet algemeen - Randvoorwaarden en betrouwbaarheid, ventilatie, kamergrootte, lichaamsoppervlak. Geupdate versie voor ConsExpo 4

Publiekssamenvatting

Voor de conversie van het computerprogramma ConsExpo 3.0 naar 4.0 is de factsheet algemeen aangepast en herzien en nu ook in het Engels beschikbaar. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet algemeen, is informatie bijeengebracht over de manier waarop de blootstelling wordt berekend. Daarnaast worden in dit rapport gegevens gepresenteerd die voor meerdere groepen gelijksoortige producten van belang zijn, zoals: - de inhoud en de oppervlakte van kamers in Nederlandse woningen, - de mate van ventilatie in verschillende ruimten van woningen, - het totale lichaamsoppervlak en het oppervlak van lichaamsdelen van volwassenen en kinderen. Naast deze factsheet algemeen zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf, reinigingsmiddelen en desinfectantia.
 

Home / Documenten en publicaties / General fact sheet - Limiting conditions and reliability, ventilation, room size, body surface area. Updated version for ConsExpo 4

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu