RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pest Control Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer. Updated version for ConsExpo 4

Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen. T.b.v. de schatting van de risico's voor de consument. Geupdate versie voor ConsExpo 4

Publiekssamenvatting

Voor de conversie van het computerprogramma ConsExpo 3.0 naar 4.0 is de factsheet ongediertebestrijdingsmiddelen aangepast en herzien. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet ongediertebestrijdingsmiddelen, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit ongediertebestrijdingsmiddelen te berekenen. De verschillende typen ongediertebestrijdingsmiddelen zijn verdeeld in 8 categorieen, bijvoorbeeld poeders, spuitbussen en cremes. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet ongediertebestrijdingsmiddelen zijn er ook factsheets voor cosmetica, verf, reinigingsmiddelen en desinfectantia.
 

Home / Documenten en publicaties / Pest Control Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer. Updated version for ConsExpo 4

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu