RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ConsExpo - Consumer Exposure and Uptake Models -Program Manual

ConsExpo - Consumenten blootstellings- en opnamemodellen - Programma handleiding

Publiekssamenvatting

Dit rapport is een handleiding voor het gebruik van ConsExpo 4.0, de opvolger van ConsExpo 3.0, een computer programma dat is ontwikkeld ter ondersteuning van de blootstellingsschatting van stoffen in consumentenproducten. Er is een grote verscheidenheid aan consumentenproducten, consumenten en wijzen waarop deze consumenten producten gebruiken. Gemeten blootstellingsniveaus aan stoffen in producten zijn niet altijd voorhanden. Bij afwezigheid van deze gegevens kan ConsExpo 4.0 gebruikt worden om blootstellingen te schatten voor verschillende blootstellingsscenario's. Het programma biedt een aantal algemeen toepasbare blootstellingsmodellen en een database met gegevens over blootstellingsfactoren. Tezamen bieden modellen en database een uitgangspunt van waaruit blootstelling van een specifiek product geschat kan worden. Daarnaast kan ConsExpo 4.0 inzicht geven in de factoren die de blootstellingsniveaus van stoffen in consumentenproducten beinvloeden door gebruik te maken van de mogelijkheden van gevoeligheidsanalyse en probabilistische berekeningen. Bij de ontwikkeling van ConsExpo 4.0 is speciaal aandacht besteed aan het verbeteren van de transparantie en de gebruikersvriendelijkheid van de software. Dit rapport geeft een overzicht van ConsExpo 4.0, een uitleg van de beschikbare blootstellings- en opname modellen en belangrijke informatie met betrekking tot het interpreteren van de blootstellingsschatting.
 

Home / Documenten en publicaties / ConsExpo - Consumer Exposure and Uptake Models -Program Manual

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu