RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Genetic susceptibility to Campylobacter infection

Genetische gevoeligheid voor Campylobacter infectie

Publiekssamenvatting

De gevoeligheid van personen voor een infectie met de Campylobacter-bacterie wordt voor een deel bepaald door genetische factoren. Welke genen hier specifiek voor verantwoordelijk zijn is nog niet bekend, maar waarschijnlijk spelen zij een rol in de maagzuurproductie en de immuunrespons (specifieke humorale en cellulaire immuniteit). Genetische studies in mensen kunnen inzicht geven in de gevoeligheid van individuen voor Campylobacter-infecties. Dit inzicht draagt bij aan de ontwikkeling van realistische risicoschattingsmodellen en aan het implementeren van beschermingsmaatregelen voor gevoelige groepen in de samenleving.
De Campylobacter-bacterie is een belangrijke veroorzaker van bacteriele gastro-enteritis (een infectie van het maag-darmkanaal). Deze bacterie wordt vooral via voedsel overgebracht. Aangezien jaarlijks ongeveer 59.000 personen een Campylobacter-infectie krijgen, is het overheidsbeleid erop gericht om de verspreiding van de bacterie tegen te gaan. Het beleid richt zich vooral op het weren van de bacterie uit de voedselketen. Omdat de maatregelen op dit gebied tot op heden maar beperkt succesvol bleken, is het van belang risicogroepen te identificeren die extra gevoelig zijn voor de bacterie.
In eerder epidemiologisch onderzoek is vastgesteld dat de gevoeligheid voor de bacterie ook een genetische achtergrond heeft. Uiteraard blijven omgevingsfactoren (hygiene, gedrag bij voedselbereiding en medicijngebruik) ook belangrijk. Het RIVM beschikt over cohorten waarin de rol van zowel genetische- als omgevingsfactoren op het ontwikkelen van een Campylobacter infectie bestudeerd kan worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Genetic susceptibility to Campylobacter infection

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu