RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Comparison of consumer exposure modelling tools. Inventory of possible improvements of ConsExpo

Vergelijking van modellen om consumentenblootstelling te berekenen. Inventarisatie van mogelijke verbeteringen van ConsExpo

Publiekssamenvatting

ConsExpo is een geschikt computerprogramma met rekenmodellen om de mate van blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten te schatten. Het programma kan verder verbeterd worden door bepaalde elementen uit andere bestaande rekenmodellen over te nemen.
In ConsExpo wordt rekening gehouden met verschillende manieren van blootstelling: via de huid, via inhalatie en via orale opname. Bij het programma hoort een database, waarin standaardwaarden en blootstellingscenario's (wie wordt waar en hoe blootgesteld aan wat en hoe vaak) voor vele producttypen worden aangeboden (bijvoorbeeld cosmetica, verf, reinigingsmiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen en desinfectantia). De beschrijving van deze standaardwaarden en blootstellingscenario's wordt gerapporteerd in zogenoemde 'fact sheets'.
Om ConsExpo verder te kunnen verbeteren is een vergelijking gemaakt met andere bestaande rekenmodellen. In de inventarisatie werd gekeken of deze modellen blootstellingscenario's, wiskundige methoden of andere aspecten bevatten die een nuttige aanvulling kunnen zijn voor ConsExpo. Uit de inventarisatie bleek dat ConsExpo zeer geschikt is om de blootstelling te schatten voor stoffen in consumentenproducten. In andere rekenmodellen werden namelijk geen blootstellingscenario's aangetroffen, die niet met ConsExpo berekend kunnen worden. Wel zijn er wiskundige methoden en andere elementen gevonden die voor ConsExpo van groot belang kunnen zijn. Zo kunnen sommige rekenmodellen blootstelling aan stoffen uit meerdere producten berekenen. De berekening van deze zogenaamde 'geaggregeerde blootstelling' zal mogelijk een rol gaan spelen in de risicoschatting van chemische stoffen onder de toekomstige wetgeving in de EU (REACH).
 

Home / Documenten en publicaties / Comparison of consumer exposure modelling tools. Inventory of possible improvements of ConsExpo

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu