RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Paint Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer. Updated version for ConsExpo 4

Factsheet verfproducten. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument. Geupdate versie voor ConsExpo 4

Publiekssamenvatting

Voor de conversie van het computerprogramma ConsExpo 3 naar 4 is de factsheet verf aangepast en herzien en nu ook in het Engels beschikbaar.
ConsExpo 4 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'.
In dit rapport, Factsheet verfproducten, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit verfproducten te berekenen. De verschillende typen verfproducten zijn verdeeld in 7 categorieen, zoals het kwasten / rollen van verschillende soorten verf en het verspuiten van verf met een spuitbus en pneumatisch, met behulp van een compressor. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en het gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening, standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet verfproducten zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, cosmetica, reinigingsmiddelen, doe-het-zelf producten en desinfectantia.
 

Home / Documenten en publicaties / Paint Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer. Updated version for ConsExpo 4

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu