RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsklachten bij RWZI Harnaschpolder

Publiekssamenvatting

De literatuurstudie en de verspreidingsberekeningen laten zien dat omwonenden van de RWZI Harnaschpolder niet worden blootgesteld aan relevante hoeveelheden micro-organismen. Wel is duidelijk dat de omwonenden geregeld te maken hebben met concentraties H2S boven de geurdrempel. Directe gezondheidseffecten zijn daar niet van te verwachten, maar geurhinder zelf (elke geurhinder) kan aanleiding geven tot verstoring van gedrag en lichamelijke klachten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Gezondheidsklachten bij RWZI Harnaschpolder

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu