RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2005

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu. Resultaten in 2005

Publiekssamenvatting

Met ingang van 2005 is het nationale meetprogramma "Radioactiviteit en straling in het milieu" uitgebreid met radioactiviteitsbepalingen in een standaard voedselpakket en controlemetingen in melk. Het meetprogramma voldeed daarmee voor het eerst aan de Europese aanbevelingen uit 2000, die een nieuwe uitleg geven aan de meetverplichting voor lidstaten van de EU zoals vastgelegd in het EURATOM-verdrag uit 1957. Metingen in lucht en omgeving lieten voor 2005 een spreiding zien die geheel verklaard kan worden door de normale variaties in de natuurlijke achtergrond. In voedsel en melk zijn geen radioactiviteitniveaus aangetroffen boven de in Europees verband vastgestelde limieten voor export en consumptie. In oppervlaktewater is op een aantal locaties voor een aantal radionucliden de streefwaarde overschreden zoals vastgelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding. De streefwaarden zijn mede gebaseerd op achtergrondwaarden voor oppervlaktewater in Nederland. Streefwaarden zijn waarden die bij voorkeur niet overschreden worden, maar het zijn geen limieten.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2005

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu