RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aggregating human exposure to chemicals: An overview of tools and methodologies

Aggregatie van de humane blootstelling aan chemische stoffen: een overzicht van computermodellen en methoden

Publiekssamenvatting

Dagelijks staat de consument bloot aan chemische stoffen die zijn verwerkt in verschillende (non-food) producten. Om de gevolgen voor de volksgezondheid te kunnen beoordelen moet in de eerste plaats de blootstelling bepaald worden. De optelsom van de totale (geaggregeerde) blootstelling aan een stof uit verschillende consumentenproducten (denk bijvoorbeeld aan geurstoffen, vlamvertragers, weekmakers) moet kunnen worden vastgesteld. Dit rapport kijkt in welke mate bestaande computermodellen geschikt zijn om geaggregeerde blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten te bepalen. Op dit moment berekenen de Europese beoordelingskaders deze geaggregeerde consumentenblootstelling (non-food) nog niet routinematig. Als eerste aanzet tot het opvullen van dit hiaat beschrijft dit rapport een methode waarmee een dergelijke geaggregeerde blootstellingsbepaling kan worden uitgevoerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Aggregating human exposure to chemicals: An overview of tools and methodologies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu