RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD-richtlijn medische milieukunde: lokaal milieugezondheidsbeleid

An environmental health guideline for the development of local health policy

Publiekssamenvatting

GGD'en spelen een belangrijke rol in de advisering van gemeenten bij de ontwikkeling van gemeentelijke nota's lokaal gezondheidsbeleid. Deze nota's beogen een integrale aanpak van gezondheidsbeleid met daarbij zowel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, als voor het bevorderen van een goede sociale en fysieke omgeving. Deze richtlijn gaat in op het laatstgenoemde onderwerp: milieufactoren en kenmerken van de fysieke omgeving die in relatie staan tot gezondheid. De richtlijn geeft informatie over wet- en regelgeving, over bestuur en bestuurlijke processen en over beleid. Informatie die nuttig is voor het belangrijkste onderdeel van de richtlijn: een stappenplan om beleid op het gebied van milieu en gezondheid te ontwikkelen.
 

Home / Documenten en publicaties / GGD-richtlijn medische milieukunde: lokaal milieugezondheidsbeleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu