RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental risk limits for 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) in (grond)water en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor DEGME zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor DEGME (Bestaande Stoffen Verordening 793/93). De afleiding van de milieurisicogrenzen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn Water.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits for 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu