RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Shinda Shinda. Option for sustainable bioenergy: a jatropha case study

Shinda Shinda (Win Win). Optie voor duurzame bioenergie: de casestudy jatropha

Publiekssamenvatting

De Jatropha Curcasplant biedt mogelijkheden om een productieketen voor biobrandstoffen op te zetten die voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de Commissie Cramer uit 2006. De plant levert olie op, en de winning van deze biobrandstof gaat niet ten koste van de voedselproductie. Jatropha gedijt namelijk op plekken waar geen voedsel kan worden geteeld. Een samenwerkingsverband van SenterNovem, het RIVM en het ministerie van VROM heeft twee productieketens van jatropha in Tanzania onderzocht die commerciele perspectieven bieden. Het gaat om een kleinschalige aanplant als heg langs kleine maisakkers en om een plantage waarop uitsluitend jatropha wordt verbouwd. Met de gewonnen olie kan in Nederland elektriciteit worden geproduceerd. De restproducten zijn in het land van herkomst beschikbaar als brandstof of als mest waarmee de structuur van de grond kan worden verbeterd. Het gebruik als heg heeft als voordeel dat de plant de mais beschermt tegen ongedierte. Nagegaan is of jatropha kan bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen, zonder negatieve consequenties voor de producerende landen. Het project is bedoeld als reactie op activiteiten waarbij economisch gewin ten koste gaat van sociaal-ethische en ecologische waarden. Door bijvoorbeeld regenwouden te kappen om biobrandstoffen te produceren, worden ecosystemen en biodiversiteit vernietigd.
 

Home / Documenten en publicaties / Shinda Shinda. Option for sustainable bioenergy: a jatropha case study

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu