RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The bioaccessibility and relative bioavailability of lead from soils for fasted and fed conditions. Derivation of the "average physiological state" correction factor

De bioaccessibility en relatieve biobeschikbaarheid van lood uit bodems onder nuchtere en gevoede condities: De afleiding van een correctie factor voor de "gemiddeld fysiologische status"

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft meer en nauwkeurigere gegevens gegenereerd om te berekenen hoeveel lood mensen, kinderen in het bijzonder, binnenkrijgen via de bodem. De bodem in Nederland is op een groot aantal locaties, vooral in binnensteden, verontreinigd met lood. Een hoge loodconcentratie in de bodem vormt een (potentieel) risico voor de gezondheid. Vooral kinderen lopen gevaar omdat ze grotere hoeveelheden grond via hun handen inslikken en de effecten van lood groter zijn voor kinderen.
De fysiologische status van de mens, nuchter, gevoed of gemiddeld, is van invloed op de mate waarin het menselijk lichaam lood uit de bodem opneemt, en daarmee op de risicobeoordeling. Zo wordt lood minder opgenomen na een maaltijd (gevoede condities) dan als iemand niet heeft gegeten (nuchtere condities). Voorheen waren de nuchtere condities het uitgangspunt. Aangezien de gemiddelde conditie een realistischer uitgangspunt is, zijn de gegevens voor de risicobeoordeling daarvoor gecorrigeerd.
Tot op heden was de correctiefactor voor de gemiddelde voedingscondities afgeleid met 11 bodems. In dit onderzoek is de correctiefactor afgeleid van een veel grotere hoeveelheid bodems (45). Met de correctiefactor op basis van dit onderzoek kunnen de gegevens voor nuchtere condities worden gecorrigeerd. Deze nieuwe kennis kan worden gebruikt voor normstelling voor lood in de bodem en voor locatiespecifieke risicobeoordeling van bodemverontreiniging.
 

Home / Documenten en publicaties / The bioaccessibility and relative bioavailability of lead from soils for fasted and fed conditions. Derivation of the "average physiological state" correction factor

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu