RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvattende rapportage van het Monitoringprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol 2006

Publiekssamenvatting

Dit briefrapport geeft een samenvatting van de resultaten en conclusies van het monitoringprogramma GES zoals uitgevoerd in 2006. Het beschrijft de laatste stand van zaken voor wat betreft de relatie tussen vliegtuiggeluidbelasting en het effect op hinder, slaapverstoring, klagers van vliegtuiglawaai en hoge bloeddruk. De volledige rapportage verschijnt in het voorjaar van 2008.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Samenvattende rapportage van het Monitoringprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol 2006

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu