RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidkundige advieswaarden binnenmilieu, een update

Health-based guideline values for indoor environments, an update

Publiekssamenvatting

Chemische stoffen, biologische agentia en fysische factoren zoals geluid en straling kunnen de gezondheid schade toebrengen. Gezondheidkundige advieswaarden voor het binnenmilieu geven aan in hoeverre de bewoners deze agentia binnenshuis kunnen verdragen. Zij worden vooral gebruikt om de kwaliteit van het binnenmilieu te beoordelen.
Voor u ligt een nieuwe lijst met met deze gezondheidskundige advieswaarden, een vervolg op de eerste versie, die van 2004 dateert. Een recente publicatie van de WHO vormde de aanleiding tot het het aanpassen van de advieswaardes voor ozon, zwaveldioxide en fijn stof. Tevens is de advieswaarde voor naftaleen toegevoegd. Daarnaast bevat dit rapport een overzicht van de resultaten van het Nederlandse binnenmilieuonderzoek sinds 1995. De hoop dat daarmee nu eindelijk ook achtergrondwaarden voor Nederlandse woningen konden worden vastgesteld, bleek helaas ongegrond.
De advieswaarden kunnen niet alleen voor woningen worden gebruikt maar ook voor kantoren of scholen, plaatsen waar mensen langere tijd binnen verblijven. Zij hebben geen wettelijke status, maar kunnen wel helpen de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Gezondheidkundige advieswaarden binnenmilieu, een update

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu