RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2006

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu. Resultaten in 2006

Publiekssamenvatting

Volgens het EURATOM-verdrag uit 1957 moeten alle Lidstaten van de Europese Unie jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu meten. Ook in 2006 heeft Nederland aan deze verplichting voldaan. Sinds 2000 kent EURATOM aanbevelingen om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren, lidstaten zijn echter niet verplicht deze na te leven. Om beter te voldoen aan de EU-aanbevelingen van 2000 werd het meetprogramma voor drinkwater in 2006 uitgebreid met een extra meetparameter, namelijk de totale hoeveelheid aan alfastralers Nederland voldeed in 2006 aan alle Europese aanbevelingen, met uitzondering van de bepaling van strontium-90 in melk en voedsel. De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien. In voedsel en melk zijn geen radioactiviteitniveaus aangetroffen boven de Europese limieten voor export en consumptie. In het oppervlaktewater is op een aantal locaties voor sommige radioactieve stoffen de streefwaarde overschreden. Deze overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Streefwaarden zijn waarden die bij voorkeur niet overschreden mogen worden, maar het zijn geen limieten.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2006

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu