RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept

Publiekssamenvatting

Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theoretische concept worden getoetst aan de praktijk en de knelpunten die in dit protocol staan aangegeven zullen nader worden onderzocht en uitgewerkt.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu