RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Grootschalige grondwaterverontreinigingen en de KRW

Large scale groundwater contamination and the WFD

Publiekssamenvatting

Past het huidige Nederlandse beleid voor grootschalige grondwaterverontreiniging binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)? In dit rapport wordt geconcludeerd dat de criteria op basis waarvan de urgentie van te saneren locaties wordt bepaald is in overeenstemming met de principes van de KRW. Daarnaast blijkt dat grootschalige grondwaterverontreinigingen die nietgevalsgericht kunnen worden opgeruimd onder de monitoringverplichting in artikel 5.5. van de EU Grondwaterrichtlijn vallen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Grootschalige grondwaterverontreinigingen en de KRW

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu