RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Polybrominated diphenyl ethers: occurrence in Dutch duplicate diets and comparison with exposure from European house dust

Blootstelling aan polygebromeerde difenylethers uit Nederlandse duplicaat voedingen en uit Europese huisstof

Publiekssamenvatting

Vlamvertragers als polygebromeerde difenylethers (PBDE's) hebben zich vanuit consumenten producten in het milieu verspreid. Van daaruit zijn zij in de voedselketen terechtgekomen. Op dit moment ligt de blootstelling aan PBDE-99 rond de maximaal toelaatbare inname voor deze verbinding. Er kan dus een gezondheidsrisico ontstaan wanneer het gehalte van PBDE-99 in voeding toe zou nemen. Monitoring onderzoek heeft aangegeven dat het gehalte van PBDE-99 in de laatste 30 jaar enigszins is toegenomen. Onderzoek naar PBDE's in voeding blijft daarom nodig.
In dit onderzoek is al het voedsel dat iemand in 24 uur consumeert ('24-uurs duplicaat dieet') onderzocht op de aanwezigheid van PBDE's. In Nederland zijn gegevens over deze voedingsmonsters verzameld in 1978, 1984, 1994 en 2004.
In de monsters zijn drie PBDE's aangetoond: PBDE-47, PBDE-99 en PBDE-209. In de onderzochte jaren is de hoeveelheid PBDE-47 in de dikten onveranderd gebleven. PBDE-99 laat een consistente toename zien van 1978 tot 1994, waarna het gehalte zich lijkt te stabiliseren.
Rekening houdend met blootstelling van PBDEs uit huisstof en bioaccumulerend vermogen is door het RIVM een maximaal dagelijkse toelaatbare humane inname voor PBDE-99 berekend. De blootstelling aan PBDE-99 via voeding blijkt rond deze maximaal toelaatbare inname te liggen. Wat het risico is voor andere PBDE's moet nog onderzocht worden. Aanbevolen wordt daarom om het blootstellingonderzoek te vervolgen en ook maximaal toelaatbare innamen voor andere PBDE's te berekenen.
 

Home / Documenten en publicaties / Polybrominated diphenyl ethers: occurrence in Dutch duplicate diets and comparison with exposure from European house dust

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu