RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Re-evaluation of some human-toxicological Maximum Permissible Risk levels earlier evaluated in the period 1991-2001

Herevaluatie van enkele humaan-toxicologische Maximum Toelaatbare Risicogrenzen eerder geevalueerd in de periode 1991 - 2001

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in 2007 en 2008 voor tien stoffen en stofgroepen in de bodem opnieuw de maximale waarden bepaald waarbij zij geen schade aan de gezondheid van de mens veroorzaken (humaan-toxicologische gezondheidskundige grenswaarden). Het betreft drie metalen en vijf organische verbindingen, alsmede chloride en sulfaat. Sommige waarden zijn gedaald, anderen gestegen of gelijk gebleven. De waarden worden geherevalueerd als nieuwe wetenschappelijke gegevens daar aanleiding voor geven, wat hier het geval was. De humaan-toxicologische grenswaarden vormen, samen met de ecotoxicologische grenswaarden, de basis voor bodeminterventiewaarden. Als een bodeminterventiewaarde op een verontreinigde locatie wordt overschreden, dient te worden onderzocht of het noodzakelijk is om die locatie te saneren. Voor elke beoordeelde stof(groep) werden Maximum Toelaatbare Risico's (MTR's) afgeleid voor de blootstelling via de mond, en indien relevant, ook voor de blootstelling via de ademhaling. De tien stoffen en stofgroepen zijn eerder geevalueerd tussen 1991 en 2001.
 

Home / Documenten en publicaties / Re-evaluation of some human-toxicological Maximum Permissible Risk levels earlier evaluated in the period 1991-2001

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu