RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Effects of maternal diet during pregnancy on birth weight of the infant

Het effect van de voeding van zwangere vrouwen op het geboortegewicht van hun kinderen

Publiekssamenvatting

In het westen heeft de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap weinig effect op het geboortegewicht van het kind. In dit deel van de wereld bestaan namelijk over het algemeen geen echte tekorten aan voedingsstoffen. Er is daarom vooralsnog geen reden de voedingsrichtlijnen voor zwangere vrouwen aan te passen. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Hierin zijn de resultaten van onderzoek naar de relatie tussen voeding en geboortegewicht bij mensen en dieren op een rij gezet.
Geringe effecten zijn te zien bij de inname van eiwit, foliumzuur, overmatig alcohol en cafeine tijdens de zwangerschap. Zowel te veel als te weinig eiwit verlaagt het geboortegewicht. Overmatig gebruik van alcohol (meer dan twee tot drie glazen per dag) en cafeine (meer dan drie kopjes koffie per dag) verlagen ook het geboortegewicht. Voor foliumzuur geldt: hoe hoger de inname, hoe hoger het geboortegewicht. De verschillen in geboortegewicht varieren tussen 50 en 200 gram.
Geboortegewicht is een belangrijke voorspeller van het gewicht op latere leeftijd. Zowel een laag (onder 2500 gram) als een hoog geboortegewicht (boven 4000 gram) verhoogt het risico op overgewicht. Al tijdens de zwangerschap kan de moeder er dus aan bijdragen dat overgewicht bij haar kinderen wordt voorkomen.
De voeding tijdens de zwangerschap heeft mogelijk effecten op de gezondheid van het kind die pas later in het leven zichtbaar worden. Hierover is nog weinig bekend. Daarom is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en overgewicht en chronische ziekten in het latere leven van het kind.
 

Home / Documenten en publicaties / Effects of maternal diet during pregnancy on birth weight of the infant

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu