RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meerjarenplan raming bevolkingsdosis medische stralingstoepassingen. Opzet enquete jaren 2008-2013

Long-term schedule estimation of populationdose due to medical radiation exposures. Scheme 2008-2013

Publiekssamenvatting

De totale effectieve dosis van de Nederlandse bevolking door medische stralingstoepassingen werd de laatste jaren geschat op basis van deels verouderde gegevens. Daarom heeft het RIVM de enquete voor zorginstellingen waarmee gegevens over deze toepassingen worden verzameld, aangepast. De wijzigingen zijn al aangebracht in de enquete over 2008, die begin 2009 wordt verzonden. De aanpassingen vloeien voort uit een werkwijze die door een Europese werkgroep, waaraan het RIVM deelnam, is aanbevolen. Op basis hiervan heeft het RIVM voor Nederland een meerjarenplan opgesteld om de gegevens te verzamelen.
Het grootste deel van de kunstmatig veroorzaakte stralingsdosis voor de Nederlandse bevolking is afkomstig van medische blootstellingen, zoals CT-scans, rontgenonderzoek en nucleair geneeskundige onderzoeken. EU-lidstaten zijn verplicht om de stralingsdosis hiervan in kaart te brengen. In Nederland is daarvoor het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS, www.rivm.nl/ims) opgezet. Behalve de verbeterde schatting maakt de nieuwe werkwijze het mogelijk om de Nederlandse dosisgegevens beter te vergelijken met die van andere EU-lidstaten.
 

Home / Documenten en publicaties / Meerjarenplan raming bevolkingsdosis medische stralingstoepassingen. Opzet enquete jaren 2008-2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu