RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Extra contactmoment in de leeftijdsperiode 12-19 jaar

Advice Additional contact episode for 12-19 year-olds

Publiekssamenvatting

Om jongeren goed te kunnen volgen, is meer nodig dan de huidige reguliere contactmomenten met de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het is daarom raadzaam om kinderen van 15-16 jaar de JGZ een keer extra te laten bezoeken. De verwachting is dat voorlichting, een tijdige signalering van en een tijdige inzet van effectieve interventies er aan bijdragen dat gezondheidsproblemen worden voorkomen, of dat de nadelige gevolgen ervan minder groot zijn. Hierdoor treedt op korte en lange termijn (gezondheids)winst op. Dit blijkt uit het advies van het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM. Momenteel vindt op 13-jarige leeftijd het laatste contactmoment plaats. Jeugdgezondheidszorg is er voor kinderen van 0 tot 19 jaar en kan, indien gewenst, buiten de reguliere contactmomenten worden geraadpleegd. Tussen 12 en 19 jaar maken jongeren grote lichamelijke en psychosociale veranderingen door. Ze zijn op zoek naar hun identiteit en rol in de samenleving. Dit roept uiteenlopende vragen bij ze op, bijvoorbeeld over seksualiteit en gezondheid. Daarnaast komt er bij die leeftijdsgroep veel risicovol gedrag voor, zoals overmatig alcoholgebruik, roken of blowen. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de risico's hiervan. In het advies worden verschillende opties beschreven waarop het extra contactmoment kan worden ingevuld. Te denken valt aan een preventief gezondheidsonderzoek door middel van een consult, een beperkt consult waarin wordt bepaald wie meer onderzoek nodig heeft (triage-contactmoment), en een vragenlijst op basis waarvan wordt bepaald wie een vervolgonderzoek nodig heeft. De laatste optie kan ook worden aangevuld met een klassikale voorlichtingsles door de JGZ. Het is niet bekend welke optie het meest efficiknt is en welke het meeste effect heeft.
 

Home / Documenten en publicaties / Advies Extra contactmoment in de leeftijdsperiode 12-19 jaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu