RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preparticipatiescreening om plotse hartdood te voorkomen: 'Italian design' voor Nederlandse sporters?

Preparticipation screening in order to prevent sudden cardiac death: 'Italian design' for Dutch athletes?

Publiekssamenvatting

Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van een verplichte keuring naar hartafwijkingen bij sporters is niet realiseerbaar. Vanwege de kleine schaal waarop de aandoeningen voorkomen, moet een grote groep mensen worden onderzocht. Dit is praktisch moeilijk te verwezenlijken en kost veel geld. Een plotse hartdood bij jonge mensen (jonger dan 35 jaar) tijdens het sporten is meestal het gevolg van een aangeboren of erfelijke hartafwijking. Daarom gaan in Nederland stemmen op om, zoals in Italie, sporters die bij sportverenigingen zijn aangesloten verplicht te keuren op hartafwijkingen. Dergelijk onderzoek omvat een elektrocardiogram (ecg), een korte vragenlijst en een lichamelijk onderzoek.
Dit blijkt uit een uitgebreide literatuurstudie van het RIVM in opdracht van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Een plotse hartdood bij jongeren is vrij zeldzaam. In Nederland komt het naar verwachting niet meer dan honderd keer per jaar tegenover een groot aantal sporters. De emotionele impact is evenwel groot.
Een vrijwillige keuring met een ecg van sporters kan er zeker aan bijdragen dat erfelijke en aangeboren hartafwijkingen worden opgespoord die op jonge leeftijd tot een plotse hartdood leiden. Een ecg spoort echter niet alle hartafwijkingen op die aan een plotse hartdood ten grondslag liggen, zo blijkt uit de literatuurstudie. Ook zullen er veel 'foutpositieven' worden gevonden, waardoor veel mensen onnodig ongerust raken.
Om meer zicht op de oorzaken van plotse hartdoden te krijgen, wordt aangeraden de bestaande maatregelen voort te zetten en uit te bouwen. Een voorbeeld is de registratie van plotse hartdoden bij sporters. Daarnaast is het raadzaam ecg-afwijkingen die bij de meeste intensieve sportbeoefenaars zijn te zien, nader te onderzoeken.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Preparticipatiescreening om plotse hartdood te voorkomen: 'Italian design' voor Nederlandse sporters?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu