RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Staat van Infectieziekten in Nederland, 2009

State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2009

Publiekssamenvatting

In 2009 waren de meest in het oog springende infectieziekten in Nederland de uitbraken van Q-koorts en de nieuwe influenza A/H1N1. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten 2009, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de Nederlandse bevolking. Het rapport beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Met deze jaarlijkse uitgave informeert het RIVM beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Elk jaar komt een thema aan bod, dit jaar is dat antimicrobiele resistentie. Een van de belangrijkste conclusies is dat resistente bacteriele ziekteverwekkers in toenemende mate in Nederland worden waargenomen, vooral in ziekenhuizen. Toenemende resistentie vormt een potentieel gevaar voor de volksgezondheid, omdat het steeds moeilijker wordt om infecties te bestrijden. In Nederland is het gebruik van antimicrobiële middelen laag in de gezondheidzorg voor mensen, maar hoog in de veterinaire sector. Dit hoge antibioticagebruik brengt mogelijk risico's met zich mee voor de mens, als resistente bacterien van dier naar mens worden overgedragen.
Daarnaast vormt de opkomst van bacterien die ESBL produceren en Enterobacterien die resistent zijn tegen meerdere groepen antibiotica een belangrijke bedreiging voor de patientenzorg. Tegelijkertijd zal het gebruik van antibiotica toenemen als gevolg van de vergrijzing en daarmee resistentievorming in de hand werken. Het is daarom van belang om het gebruik van antimicrobiele middelen ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Surveillance is een essentieel instrument om resistentie te signaleren en daar adequaat op te kunnen reageren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Staat van Infectieziekten in Nederland, 2009

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu