RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Strategic Research RIVM : Annual report 2009

Strategisch Onderzoek RIVM : Jaarrapportage 2009

Publiekssamenvatting

Dit rapport brengt verslag uit van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) in 2009, het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. Dit is het derde jaar van de vierjaarlijkse cyclus van SOR-onderzoek, die in 2007 is gestart. Het SOR-budget is bedoeld voor onderzoek om het RIVM te voorzien van de expertise en kwaliteit, zodat het nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat kan uitvoeren. In 2009 is ongeveer 12,9 miljoen euro aan SOR besteed. Het rapport geeft een indicatie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het SOR-onderzoek in het verslagjaar.
De uitvoering van de meeste projecten is vanaf 2008 goed op stoom gekomen, wat in 2009 tot een toegenomen wetenschappelijke output heeft geleid, waaronder een groot aantal publicaties. Ten opzichte van wetenschappelijke referentietijdschriften is bij 3 van de 6 speerpunten (ERF, CIL en EQH) meer dan gemiddeld goed gescoord. Er zijn in 2009 115 publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast zijn er nog 70 artikelen voor publicatie ingediend. Bij twee derde van de verschenen publicaties is een medewerker van het RIVM eerste, tweede of laatste auteur. Er is ook een groot aantal andere producten opgeleverd, te weten 31 (brief)rapporten, 126 lezingen op internationale congressen, 10 websites, 25 databases en 26 instrumentaria zoals modellen.
De maatschappelijke impact van de SOR-ondezoeken wordt gebaseerd op de mate waarin de onderzoeken scoren op een aantal indicatoren die de komende jaren worden gevolgd. De index voor 2009 is hoger dan in 2008, onder meer als gevolg van een groeiend aantal ervolgopdrachten en het gebruik van de resultaten in beleid of richtlijnen. Ook wordt er meer samengewerkt met externe onderzoeksinstituten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Strategic Research RIVM : Annual report 2009

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu