RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hepatitis E virus risk profile. Identifying potential animal, food and water sources for human infection

Hepatitis E virus risicoprofiel. Identificatie van mogelijke dier-, voedsel- en waterbronnen voor humane infecties

Publiekssamenvatting

In Nederland is het hepatitis E virus (HEV) aangetoond in dieren (varkens, wilde zwijnen, herten), voedsel (varkenslever, oesters, mosselen) en oppervlaktewater. Het is mogelijk dat de verspreiding van HEV uit deze bronnen naar mensen gerelateerd is aan contacten tussen mensen en dieren, aan de consumptie van voedsel of drinkwater, of door in oppervlaktewater te recreeren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de bronnen en verspreidingsroutes van het HEV-type dat in Nederland voorkomt. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor blootstellingsschattingen, die kunnen helpen om gericht interventiemaatregelen te nemen om eventuele risico's voor de volksgezondheid te verlagen.
HEV-infecties kunnen ontstekingen aan de lever veroorzaken, vooral bij mensen met een verminderd afweersysteem. Bij deze risicogroepen kan dit tot chronische leverinfecties leiden of zelfs tot de dood. Bij gezonde mensen lijken HEV-infecties evenwel onopgemerkt te blijven vanwege het milde verloop.
In Nederland worden HEV-infecties doorgaans opgelopen zonder dat de precieze bron kan worden vastgesteld, onder andere vanwege de lange incubatieperiode. Door de bijdrage van de mogelijke bronnen en bijbehorende verspreidingsroutes aan HEV-infecties bij mensen te schatten, kunnen maatregelen worden opgesteld die verspreiding van het virus naar mensen tegengaan.
Uit het onderzoek blijkt dat de HEV-variant die bij de mens hepatitis E veroorzaakt wereldwijd vaak bij varkens en wilde zwijnen voorkomt. Het RIVM heeft vervolgens eventuele bronnen van HEV in Nederland onderzocht. Het blijkt dat niet alleen wilde zwijnen en varkens, maar ook herten, oesters, mosselen en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor recreatie en drinkwaterproductie HEV kunnen bevatten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Hepatitis E virus risk profile. Identifying potential animal, food and water sources for human infection

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu