RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Strategic Research RIVM. Annual report 2008

Strategisch Onderzoek RIVM. Jaarrapportage 2008

Publiekssamenvatting

Dit rapport brengt verslag uit van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) in 2008, het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. Dit onderzoeksgeld is bedoeld om te voorzien in de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. In 2008 is ongeveer 12,9 miljoen euro aan SOR besteed. Het verslagjaar omvat het tweede jaar van de vierjaarlijkse cyclus van SOR-onderzoek die in 2007 is gestart. De uitvoering van de meeste projecten is in 2008 goed op stoom gekomen, wat tot een groot aantal publicaties heeft geleid. Er zijn 78 publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften en er zijn 62 publicaties ingediend. Bij twee derde van de verschenen publicaties is een medewerker van het RIVM eerste, tweede of laatste auteur. Er zijn ook een groot aantal andere producten opgeleverd, te weten 36 (brief)rapporten, 105 lezingen op internationale congressen, 14 websites, 19 databases en 22 instrumentaria zoals modellen. Daarnaast is de voortgang terug te zien in aanvullende opdrachten en de participatie van het RIVM in internationale projecten. Ook ontwikkelt de samenwerking met externe onderzoeksinstituten zich goed. Het rapport geeft een indicatie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het SOR-onderzoek. Ten opzichte van wetenschappelijke referentietijdschriften is meer dan gemiddeld goed gescoord. De maatschappelijke impact wordt gebaseerd op scores op een aantal indicatoren, die de komende jaren worden gevolgd. De index voor 2008 is voor de meeste speerpunten hoger dan in 2007.Dit is onder meer het gevolg van een groeiend aantal vervolgopdrachten, het gebruik van de resultaten in beleid of richtlijnen en externe verzoeken om advies naar aanleiding van de SOR-projecten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Strategic Research RIVM. Annual report 2008

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu